Diagnoza psychologiczna, neuropsychologiczna, opinie psychologiczne

Diagnoza psychologiczna, neuropsychologiczna, opinie psychologiczne Szczecin

Diagnoza psychologiczna – testy psychologiczne (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), opinia psychologiczna.

Ocena wymiarów psychicznych człowieka: inteligencja, osobowość, charakterystyka zachowania, funkcjonowanie w szkole, diagnoza neuropsychologiczna w zakresie funkcji poznawczych.

  • psychologiczna
  • neuropsychologiczna
  • opinie psychologiczne