Badania psychotechniczne kierowców

wstępne, okresowe, kontrolne

innowacyjne rozwiązanie, pozwalające na skrócenie czasu badania do 1 godziny! Przeczytaj więcej: badania psychotechniczne kierowców w Szczecinie
Badania psychologoczne dla kierowców w Szczecinie

Najszybsze psychotesty w Szczecinie

badania na sprzęcie najnowszej generacji

Czas przeprowadzania badań psychologicznych kierowców skrócony jest do 1 godziny Przeczytaj więcej: psychotesty Szczecin - najszybsze badania kierowców
Psychotesty dla kierowców w Szczecinie

Diagnoza neuropsychologiczna

oraz neurologopedyczna pacjentów

dzieci i dorosłych po uszkodzeniach mózgu - www.afazja.com.pl Przeczytaj więcej: badania psychotechniczne kierowców w Szczecinie
Neuropsycholog Szczecin

Najszybsze psychotesty w Szczecinie!

Badania psychologiczne dla kierowców Szczecin

Pracownia Psychologiczna oferuje badania psychologiczne dla kierowców oraz osób wymagających określonej sprawności psychomotorycznej.

Wymagane zezwolenia Szczecin

Pracownia posiada wymagane zezwolenia, niezbędne do przeprowadzenia badań psychologicznych oraz orzecznictwa w zakresie Psychologii Transportu – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Pracownię Psychologiczną, przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod numerem 74/2014.

Innowacyjny sprzęt Szczecin

Pracownia wyposażona jest w innowacyjny sprzęt, najnowszej generacji, dzięki czemu czas przeprowadzania badań psychologicznych kierowców skrócony jest do 1 godziny. Całość badania testami odbywa się na jednym stanowisku. Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej aparatury i “testów papierowych” – systemem komputerowym, co gwarantuje łatwość oraz szybsze i sprawniejsze wykonanie badania psychologicznego.

System spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych.

Diagnozy psychologiczne dzieci i dorosłych Szczecin

Pracownia oferuje również wykonanie diagnozy psychologicznej dzieci i dorosłych przeprowadzane za pomocą testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Miła atmosfera Szczecin

Zapewniamy miłą atmosferę oraz szybkie, rzetelne i bezstresowe przeprowadzanie badań. Zapraszamy na badania indywidualne jak i grupowe.

Godziny pracy gabinetu dostosowane są do potrzeb klienta.